• fizika
  • ukr_mova
  • english
  • Кмітливі
  • Інтелектуали
  • Розумні
  • Наполеглеви
  • nim1
  • himiy_sl
loading...

Ліцейні новини

loading...

Повідомлення

loading...

Зразок завдань вступного  письмового випробування
з української мови -2019 р.

І рівень

Оберіть правильну відповідь ( 3 бали)
1.Укажіть речення з однорідними членами:
А) Я на гору круту крем’яную буду камінь важкий підіймать…
Б) У травах коник, як зелений гном, на скрипку грає.
В) Сонце, мов здорова червона діжа, випливало з-за краю землі.
Г) Неси до людей всі думки, почуття і слова.

2. Визначте просте речення:
А) Ось ти ідеш повільною ходою і слухаєш, як день шумить життям.
Б) У сухий настій лісових трав і квітів вплітається аромат яблук і меду.
В) Шумує Черемош, і дорога біжить до нього, мов потік.
Г) Вечір опускається в гори, і грудочки першого снігу блищать на них.

3. З’ясуйте, яким членом речення є виділене у реченні слово:
Над степом у синьому небі вилися та щебетали пташки.
А) підметом; В) обставиною;
Б) додатком; Г) означенням.

4.Знайдіть складнопідрядне речення:
А) Книга вчить, як на світі жить.
Б) А вечір палить вікна незнайомі, а синя хмара жаром пройнялася.
В) Защебетав соловейко – пішла луна гаєм.
Г) Де грози падають, там райдуги встають.

5. Позначте рядок, у якому зазначено речення зі складеним іменним присудком:
А) Київ — колиска нашої свободи і державності.
Б) Стежечка вив'юнилася до велетенського кряжистого дуба на чистій галяві.
В) Уже стояла пополудня пора.
Г) По синіх водах небес плив місяць.

6. Укажіть, чим ускладнене наведене речення:
Земля, освячена кров’ю визволителів, дорога моєму серцю.
А) звертанням; В) однорідними присудками;
Б) відокремленим означенням; Г) відокремленою обставиною.

ІІ рівень
Завдання 7, 8, 9 мають на меті встановлення відповідності (до кожного рядка, позначеного цифрою, доберіть відповідник, позначений буквою (один варіант зайвий) (3 бали)

7. Установіть відповідність
Відокремлений член речення                       Приклад

1. Обставина                                              А. Схилились трави, приспані дощами.
2. Додаток                                                  Б. Мені наснився жовтень – золота пора.
3. Означення                                              В. Долі-ворожки, тасуючи дні, до покупців горнулись.
4. Прикладка                                              Г. Моя любов у вечорових зорях, у пелюстках
(різновид означення) троянди на вікні.
                                                                  Д. Чорнобривці, на відміну від багатьох інших квітів, не бояться легкого морозу.

8. З'ясуйте вид односкладних речень
Односкладне речення                                     Приклад
1. Означено-особове                                  А. Із самого ранку сонячно.
2. Неозначено-особове                               Б. На чужий коровай очей не поривай.
3. Узагальнено-особове                              В. Я чую смутку пальці крижані.
4. Безособове                                             Г. Люблю тебе, високе наше небо!
                                                                  Д. У полі вже орудують серпами.

9. З'ясуйте, яким членом речення є кожне з виділених слів (цифра у дужках позначає наступне слово)
Над луками, залитими (1) квітневою повінню, (2) холонув оранжевий (3) вечір, (4) зануривши в мілкі прибережки далеке полум’я хмар.
А. Присудок
Б. Підмет
В. Додаток
Г. Означення
Д. Обставина

ІІІ рівень (3 бали)
Запишіть речення, поставте розділові знаки. Виконайте синтаксичний розбір: підкресліть члени речення та надпишіть частини мови.
Степ зігнавши із себе ранкову прохолоду виграє зеленими барвами.

ІV рівень (3 бали)
Напишіть твір-роздум (6-8 речень) на тему «Чому потрібно берегти рідну мову?» 


Перелік тем для підготовки до вступного письмового іспиту з української мови

Синтаксис. Пунктуація

І. Просте речення:
1. Головні члени речення, способи їх вираження. Види присудків.
2. Другорядні члени речення.
3. Вставні конструкції.
4. Звертання.
5. Відокремлені члени речення.
6. Однорідні члени речення.
7. Односкладні речення, їх види.
ІІ. Складне речення:
1. Складносурядне.
2. Складнопідрядне.
3. Безсполучникове.

 

Back to top