• fizika
  • ukr_mova
  • english
  • Кмітливі
  • Інтелектуали
  • Розумні
  • Наполеглеви
  • nim1
  • himiy_sl
loading...

Ліцейні новини

loading...

Повідомлення

loading...

Географія. Білети 


Білет 1
1. Сільське господарство, його значення в сучасному світі.
2. Принципи розміщення підприємств металургійної промисловості.

Білет 2
1. Класифікація мінеральних ресурсів за використанням. Показники ресурсозабезпеченості країн мінеральними ресурсами.
2. Особливості виробничого процесу та чинники розміщення підприємств, що виробляють тканини різних видів, одяг, шкіряно-взуттєву продукцію.

Білет 3
1. Кольорова металургія. Особливості технології виробництва та чинники розміщення підприємств з виплавки міді, алюмінію, титану.
2. Транспорт світу. Країни, що вирізняються високим рівнем розвитку мережі залізниць й автомобільних шляхів.

Білет 4
1. Значення електроенергетики. Типи електростанцій, основні чинники їх розміщення. Паливно-енергетичний баланс.
2. Значення металургійного виробництва в господарстві. Сучасні технології виробництва чавуну й сталі.

Білет 5
1. Основні центри виробництва кольорових металів в Україні.
2. Чинники розміщення основних виробництв хімічної промисловості в світі.

Білет 6
1. Виробництво деревини й паперу: значення, особливості технологій та чинники розміщення підприємств
2. Роль машинобудування в сучасному світі.

Білет 7
1. Найбільші центри виробництва транспортних засобів, промислового обладнання, сільськогосподарської техніки, побутової електротехнічної та електронної продукції.
2. Найбільші в світі країни-виробники деревини та паперу.

Білет 8
1. Найбільші на світовому ринку країни-виробники та країни-експортери тканин, одягу та взуття.
2. Народні промисли в Україні.

Білет 9
1. Чинники розміщення підприємств, що виробляють харчові продукти. Харчова промисловість в Україні
2. Виробництво продуктів харчування в світі: сучасні тенденції, вплив глобалізації та національних традицій, взаємозв’язок з агробізнесом. Традиційні виробництва харчових продуктів окремих країн світу.

Білет 10
1. Залізничний транспорт – основний вид транспорту України. Найважливіші автомагістралі України
2. Туризм як складник національної економіки, його види. Чинники розвитку туризму в регіоні, країні. Туристична інфраструктура. Туризм в Україні

Білет 11
1. Проблема війни і миру. Проблема тероризму.
2. Взаємозв’язок між рівнем економічного розвитку регіону, країни і рівнем розвитку машинобудування. Найбільші країни-виробники літаків, легкових автомобілів, морських суден, верстатів, комп’ютерів, робототехніки.

Білет 12
1. Особливості технологій та чинники розміщення підприємств буряко-цукрового, олійного, маслосироробного, плодоовочеконсервного, рибного, хлібопекарного, макаронного, борошномельного, круп’яного, кондитерського, пивоварного, виноробного виробництв
2. Водні шляхи, найбільші морські та річкові порти України.

Білет 13
1. Транспорт світу. Країни, що вирізняються високим рівнем розвитку мережі залізниць й автомобільних шляхів. Найбільші морські порти, їхній вплив на розміщення промисловості
2. Найбільші країни-виробники мінеральних добрив, полімерів, ліків.

Білет 14
1. Найбільші країни-виробники та країни-споживачі кольорових металів у світі.
2. Найбільші ТЕС, АЕС, ГЕС, ЛЕП. Використання відновлюваних джерел енергії. Підприємства електроенергетики свого регіону.

Білет 15
1. Електроенергетика світу. Найбільші країни-виробники та країни-споживачі електроенергії в світі. Відмінності в структурі виробництва електроенергії на електростанціях різних типів у країнах світу.
2. Сучасні технології виробництва чавуну й сталі. Комбінування в чорній металургії. Сучасні чинники розміщення підприємств чорної металургії.

Білет 16
1. Виробництво чавуну, сталі, прокату в Україні: домінуючі технології, сукупність чинників розміщення підприємств, основні центри, місце України на світовому ринку чорних металів.
2. Найбільші країни-виробники та країни-споживачі кольорових металів у світі.

Білет 17
1. Спеціалізація та кооперування в машинобудуванні. Машинобудування в Україні.
2. Легка промисловість світу. Найбільші на світовому ринку країни-виробники та країни-експортери тканин, одягу та взуття.

Білет 18
1. Електроенергетика світу. Найбільші країни-виробники та країни-споживачі електроенергії в світі. Відмінності в структурі виробництва електроенергії на електростанціях різних типів у країнах світу.
2. Основні лісові пояси світу. Лісозабезпеченість. Лісове господарство в Україні.

Білет 19
1. Країни з найбільшими обсягами видобування залізних, марганцевих руд, руд кольорових, рідкісноземельних і благородних металів.
2. Торгівля як вид послуг. Форми торгівлі. Показники зовнішньої торгівлі. Торгівля в Україні. Обсяги та структура експорту й імпорту товарів та послуг. Чинники концентрації роздрібної торгівлі в населених пунктах, регіонах.

Білет 20
1. Міжнародний туризм. Основні туристичні регіони світу. Країни світу з найбільшою кількістю об’єктів Світової спадщини ЮНЕСКО.
2. Демографічна й продовольча проблеми.

Білет 21
1. Найвідоміші наукові центри у світі та Україні.
2. Види транспорту. Водні шляхи, найбільші морські та річкові порти України

Білет 22
1. Традиційні виробництва харчових продуктів окремих країн світу.
2. Машинобудування світу. Взаємозв’язок між рівнем економічного розвитку регіону, країни і рівнем розвитку машинобудування

Білет 23
1. Хімічна промисловість світу. Найбільші країни-виробники мінеральних добрив, полімерів, ліків.
2. Сільське господарство світу. Географія основних зернових і технічних культур та виробництва продукції тваринництва.

Білет 24
1. Основні закономірності розміщення родовищ вугілля, нафти, природного газу. Найбільші в світі басейни й країни за видобутком кам’яного вугілля, нафти й природного газу.
2. Металургійне виробництво світу. Найбільші країни-виробники та країни-споживачі чорних металів. Сучасні тенденції розміщення виробництв чавуну, сталі, прокату.

Білет 25
1. Легка промисловість. Найбільші на світовому ринку країни-виробники та країни-експортери тканин, одягу та взуття.
2. Міжнародний туризм.

 

Back to top