• fizika
  • ukr_mova
  • english
  • Кмітливі
  • Інтелектуали
  • Розумні
  • Наполеглеви
  • nim1
  • himiy_sl
loading...

Ліцейні новини

loading...

Освітні новини

loading...

Повідомлення

loading...

Запитання з історії України для вступу на історичний профіль -2018 р.

1. Адміністративно-територіальний устрій та регіональний поділ західноукраїнських земель в складі Австрійської імперії.
2. Адміністративно-територіальний поділ Наддніпрянської України на початку ХІХ ст.
3. Початок українського національного відродження. Формування сучасної української національної самосвідомості. Новгород-Сіверський автономістський гурток.
4. Економічний стан Наддніпрянської України у складі Російської імперії в першій половині ХІХ ст.
5. Особливості розвитку культури Наддніпрянської України кінця ХVIII – першої половини ХІХ ст.
6. Українське культурне відродження на Слобожанщині. «Історія Русів».
7. Україна в російсько-турецькій війні 1806—1812 років.
8. Російсько-французька війна 1812 р. і Україна. Україна в планах Наполеона.
9. Місце України в російсько-турецькій війні 1828—1829 рр. Азовське козацьке військо.
10. Російський визвольний та польський національно-визвольний рухи на українських землях у 20-30 рр. XIX ст. Масонство в Україні.
11. Україна в програмних документах декабристів.
12. Повстання Чернігівського полку.
13. Польське повстання 1830—1831 рр. та Україна.
14. Утворення Кирило-Мефодіївського братства. Програмні документи й громадсько-політична діяльність братчиків. Значення Кирило-Мефодіївського товариства для розгортання національно-визвольного руху
15. Місце Т.Шевченка в українському національному відродженні.
16. Форми й характер протесту українського населення проти політики російського царизму щодо Ук¬раїни в першій половині ХІХ ст.
17. Селянські виступи під проводом У. Кармелюка.
18. Національне відродження в Західній Україні: діяльність Товариства греко-католицьких священників, а також О. Духновича в Закарпатті.
19. Діяльність «Руської трійці» та її значення для розгортання національно-визвольного руху на Західноукраїнських землях.
20. Рух за національно-територіальну автономію Східної Галичини. Утворення та діяльність Головної руської ради. «Зоря Галицька».
21. Українське питання на Слов'янському з'їзді у Празі. Вибори до австрійського парламенту.
22. Вплив аграрної реформи 1848 р. на розвиток економіки західноукраїнських земель.
23. Наслідки та значення подій 1848— 1849 рр. на західноукраїнських землях.
24. Кримська війна 1853-1856 рр. і загострення соціально-економічної ситуації.
25. «Київська козаччина» 1855 р.
26. Особливості соціально-економічного розвитку українських земель напередодні селянської реформи 1861 р.
27. Селянська реформа 1861 року в Україні.
28. Реформи адміністративно-політичного управління 60—70-х років в Наддніпрянській Україні.
29. Модернізація промисловості й сільського господарства. Розширення внутрішнього ринку у Наддніпрянській Україні у пореформений період.
30. Соціально-економічний розвиток західноукраїнських земель у складі Австро-Угорської імперії наприкінці ХІХ ст.
31. Кооперативний рух. Трудова еміграція.
32. Суспільно-політичний рух в Наддніпрянській Україні наприкінці 50—в 60-х рр. ХІХ ст. Виникнення громад.
33. Польське повстання 1863—1864 рр. і Україна.
34. Валуєвський циркуляр і Емський указ та їх наслідки.
35. М. Драгоманов, його діяльність за кордоном.
36. Братство тарасівців.
37. Основні течії суспільно-політичного руху: москвофіли та народовці на західноукраїнських землях.
38. Заснування й діяльність культурно-освітнього товариства «Просвіта» і Літературного товариства ім. Т.Шевченка.
39. Діяльність галицьких народовців у другій половині 70—80-х рр. Розгортання руху народовців на Буковині та в Закарпатті.
40. «Новоерівська» політика народовців.
41. Особливості розвитку культури України в другій половині ХІХ ст.
42. Утворення першої політичної партії в Україні (РУРП). Іван Франко, його роль у розвитку суспільно-політичної думки. «Україна ірредента» Ю.Бачинського.
43. Утворення УНДП та УСДП. Самостійницька позиція партій Західної України.
44. Українські підприємці – меценати.
45. Особливості соціально-економічного розвитку України на початку ХХ ст. Індустріальна модернізація. Монополізація
46. Створення і діяльність політичних партій Наддніпрянської України. Самостійницька й автономістська течії в національному русі(початок ХХ ст.)
47. Радикалізація українського національного руху в Західній Україні Створення і діяльність культурно-освітніх і військово-спортивних організацій. «Сокіл», «Січ», «Пласт».
48. Аграрна реформа Петра Столипіна та її вплив на Україну.
49. Посилення тиску з боку російської імперської влади на український рух. Прояви ксенофобії та шовінізму. «Справа Бейліса».
50. Події російської революції 1905–1907 рр. в Україні. Діяльність українських парламентських громад у І і ІІ Державних думах.


Запитання з правознавства для вступу на історичний профіль

1. Поняття та ознаки права
2. Правовідносини: поняття,учасники, підстави виникнення.
3. Державний лад. Форми держави.
4. Поняття і види соціальних норм.
5. Конституція України – основний закон держави.
6. Правопорушення: поняття, ознаки, види.
7. Юридична відповідальність: поняття, цілі, види.
8. Загальна характеристика прав і свобод людини, види прав і свобод.
9. Види кримінальних покарань.
10. Громадянство: поняття, підстави набуття.
11. Цивільна правоздатність та цивільна дієздатність.
12. Конституційні обов’язки людини і громадянина.
13. Як реалізувати й захистити права людини.
14. Правоохоронні органи в Україні.
15. Що таке право власності. Як стати власником.
16. Як реалізувати й захистити особисті не майнові й майнові права.
17. Захист прав споживачів. Продаж та операції із кредитною карткою.
18. Адміністративна відповідальність неповнолітніх.
19. Взаємні права та обов’язки батьків та дітей.
20. Шлюб: поняття, умови вступу, порядок укладення.
21. Особливості праці неповнолітніх.
22. Особливості кримінальної відповідальності неповнолітніх.
23. Поняття та ознаки держави.
24. Праця неповнолітніх та її особливості.
25. Функції держави.

Back to top