• Кмітливі
  • Інтелектуали
  • Розумні
  • Наполеглеви
  • nim1
  • himiy_sl
  • ikt1
  • angl
  • Здібні
loading...

Ліцейні новини

loading...

Освітні новини

loading...

Повідомлення

loading...

Вступні іспиту з історії України та правознавства

Білет №1
1.Наслідки та значення подій 1848— 1849 рр. на західноукраїнських землях.
2.Утворення та діяльність Головної руської ради. «Зоря Галицька».
3.Поняття та ознаки права.

Білет №2
1.Значення «Руської трійці» для розгортання національно-визвольного руху на Західноукраїнських землях.
2.Валуєвський циркуляр та його наслідки.
3.Правовідносини: поняття,учасники, підстави виникнення.

Білет №3
1.Російський громадсько-політичний рух народників в Україні.
2.М. Драгоманов, його діяльність за кордоном.
3.Закон: поняття та ознаки.

Білет №4
1.Особливості розвитку культури Наддніпрянської України кінця ХVIII – першої половини ХІХ ст.
2.Україна в програмних документах декабристів.
3.Підзаконні акти: поняття, види, значення.

Білет №5
1.Адміністративно-територіальний устрій та регіональний поділ західноукраїнських земель в складі Австрійської імперії.
2.Братство тарасівців.
3.Конституція України – основний закон держави.

Білет №6
1.«Київська козаччина» 1855 р.
2.Україна в російсько-турецькій війні 1806—1812 років.
3.Правопорушення: поняття, ознаки, види.

Білет №7
1.Польське повстання 1830—1831 рр. та Україна.
2.Радикальний рух у Галичині.
3.Юридична відповідальність: поняття, цілі, види.

Білет №8
1.Місце Т.Шевченка в українському національному відродженні.
2.Українське питання на Слов'янському з'їзді у Празі. Вибори до австрійського парламенту.
3.Загальна характеристика прав і свобод людини, види прав і свобод.

Білет №9
1.Економічний стан Наддніпрянської України у складі Російської імперії в першій половині ХІХ ст.
2.Російсько-французька війна 1812 р. і Україна. Україна в планах Наполеона.
3.Види кримінальних покарань.

Білет №10
1.Вплив аграрної реформи 1848 р. на розвиток економіки західноукраїнських земель.
2.Емський указ та його наслідки.
3.Громадянство: поняття, підстави набуття.

Білет №11
1.Основні течії суспільно-політичного руху: москвофіли та народовці на західноукраїнських землях.
2.Місце України в російсько-турецькій війні 1828—1829 рр. Азовське козацьке військо.
3.Громадянство: підстави припинення.

Білет №12
1.Особливості соціально-економічного розвитку українських земель напередодні селянської реформи 1861 р.
2.Українське культурне відродження на Слобожанщині. «Історія Русів».
3.Конституційні обов’язки людини і громадянина.

Білет №13
1.Реформи адміністративно-політичного управління 60—70-х років в Наддніпрянській Україні.
2.Повстання Чернігівського полку.
3.Як реалізувати й захистити права людини.

Білет №14
1.Утворення першої політичної партії в Україні (РУРП). Іван Франко, його роль у розвитку суспільно-політичної думки. «Україна ірредента» Ю.Бачинського.
2.Кримська війна 1853-1856 рр. і загострення соціально-економічної ситуації.
3.Правоохоронні органи в Україні.

Білет №15
1.Соціально-економічний розвиток західноукраїнських земель у складі Австро-Угорської імперії наприкінці ХІХ ст.
2.Російський визвольний та польський національно-визвольний рухи на українських землях у 20-30 рр. XIX ст. Масонство в Україні.
3.Що таке право власності. Як стати власником.

Білет №16
1.Утворення УНДП та УСДП. Самостійницька позиція партій Західної України.
2.Адміністративно-територіальний устрій та регіональний поділ українських земель у першій половині ХІХ ст.
3.Як реалізувати й захистити особисті не майнові й майнові права.

Білет №17
1.Форми й характер протесту українського населення проти політики російського царизму щодо Ук¬раїни в першій половині ХІХ ст.
2.Визвольний рух на Буковині та в Закарпатті. Селянське повстання під проводом Л.Кобилиці.
3.Цивільно-правові договори: поняття, види, укладення.

Білет №18
1.Утворення Кирило-Мефодіївського братства. Програмні документи й громадсько-політична діяльність братчиків. Значення Кирило-Мефодіївського товариства для розгортання національно-визвольного руху.
2.«Новоерівська» політика народовців.
3.Цивільно-правова відповідальність.

Білет №19
1.Польське повстання 1863—1864 рр. і Україна.
2.Заснування й діяльність культурно-освітнього товариства «Просвіта» і Літературного товариства ім. Т.Шевченка.
3.Спадкування за заповітом.

Білет №20
1.Особливості розвитку культури України в другій половині ХІХ ст.
2.Суспільно-політичний рух в Наддніпрянській Україні наприкінці 50—в 60-х рр. ХІХ ст. Виникнення громад.
3.Шлюб: поняття, умови вступу, порядок укладення.

Білет №21
1.Селянські виступи під проводом У. Кармелюка.
2.Рух за національно-територіальну автономію Східної Галичини. «Руський Собор».
3.Особливості праці неповнолітніх.

Білет №22
1.Селянська реформа 1861 року в Україні.
2.Діяльність галицьких народовців у другій половині 70—80-х рр. Розгортання руху народовців на Буковині та в Закарпатті.
3.Особливості кримінальної відповідальності неповнолітніх.

Back to top