• fizika
  • ukr_mova
  • english
  • Кмітливі
  • Інтелектуали
  • Розумні
  • Наполеглеви
  • nim1
  • himiy_sl
loading...

Ліцейні новини

loading...

Освітні новини

loading...

Повідомлення

loading...

Перелік питань з математики для економічного профілю

Вектор. Колінеарні вектори. Рівні вектори.
Вектор. Довжина вектора
Кути, вписані в коло.
Коло, вписане в довільний трикутник. Радіус вписаного кола.
Коло, описане навколо довільного трикутника.
Радіус описаного кола навколо довільного трикутника
Рівнобедрений трикутник. Його основні властивості.
Теорема синусів. Наслідок теореми синусів.
Теорема косинусів.
Бісектриса кута трикутника. Властивість бісектриси кута довільного трикутника.
Медіана трикутника. Властивість медіан.
Прямокутний трикутник. Коло, описане навколо прямокутного трикутника.
Прямокутний трикутник. Коло, вписане в прямокутний трикутник.
Прямокутний трикутник. Теорема Піфагора.
Рівність трикутників. Ознаки рівності трикутників.
Подібні трикутники. Ознаки подібності трикутників
Правильний трикутник. Його площа.
Площа трикутника. Формули для знаходження площі довільного трикутника.
Паралелограм. Площа паралелограма. .Його основні властивості.
Ромб. Основні властивості ромба.
Площа ромба.
Квадрат. Радіус вписаного і описаного кола для квадрата. Площа квадрата.


Перелік питань з географії для економічного профілю

1. Національна економіка?
2. Чинники розміщення виробництва.
3. Світове господарство?
4. Сільське господарство та його складові.
5. Сільське господарство України. Рослинництво.
6. Тваринництво України.
7. Сільське господарство світу. Рослинництво.
8. Тваринництво світу. Зональна спеціалізація світового сільського господарства.
9.  Лісове господарство.
10. Паливні мінеральні ресурси світу.
11. Добувна промисловість України.
12. Виробництво металевих руд.
13. Значення електроенергетики.
14. Електроенергетика України.
15. Електроенергетика світу.
16. Кольорова металургія.
17. Металургійне виробництво світу.
18. Хімічна промисловість України.
19. Хімічна промисловість світу.
20. Машинобудування світу.
21. Легка промисловість.
22. Харчова промисловість України.
23. Значення транспорту.
24. Транспорт світу.
25. Торгівля як вид послуг. Торгівля в Україні.
26. Світовий ринок товарів і послуг.
27. Туризм як складова національної економіки, його види. Туризм в Україні.
28. Міжнародний туризм.
29. Фінансові послуги.
30. Глобальні проблеми людства, принципи Їх виникнення.


Білет № 1


1. Описати вугільну промисловість України. Порівняти Донецький кам’яно-вугільний басейн та Львівсько-Волинський.
2. Площа трикутника. Основні формули для знаходження.
3. Знайдіть область визначення функції


 

Back to top