Зразок завдань вступного комплексного письмового випробування
з української мови та літератури -2018 р.


Оберіть правильну відповідь ( 3 бали (по 0,5 б)
1.Укажіть речення з однорідними членами:
А) Я на гору круту крем’яную буду камінь важкий підіймать…
Б) У травах коник, як зелений гном, на скрипку грає.
В) Сонце, мов здорова червона діжа, випливало з-за краю землі.
Г) Неси до людей всі думки, почуття і слова.

2. Визначте просте речення:
А) Ось ти ідеш повільною ходою і слухаєш, як день шумить життям.
Б) У сухий настій лісових трав і квітів вплітається аромат яблук і меду.
В) Шумує Черемош, і дорога біжить до нього, мов потік.
Г) Вечір опускається в гори, і грудочки першого снігу блищать на них.

3. З’ясуйте, яким членом речення є виділене у реченні слово:
Над степом у синьому небі вилися та щебетали пташки.
А) підметом; В) обставиною;
Б) додатком; Г) означенням.

4. Бджола у творі «Бджола і Шершень» Г. Сковороди – це символ
А) страждання й туги за рідною землею;
Б) мудрої людини, яка в природженому ділі трудиться;
В) людей, котрі живуть крадіжкою чужого і народжені тільки на те, щоб
їсти і пити;
Г) багатства і достатку, який здобувається дуже важкою працею.

5. Вкажіть тему твору Марка Вовчка «Інститутка»:
А) показ житгя головної героїні;
Б) показ нестерпного становища селян, наростання стихійного протесту проти
панів;
В) зображенняс олдатських буднів;
Г) зображення життя міщан.

6. Визначте жанр твору Г. Квітки-Основ’яненка «Маруся»
А) сатирична повість;
Б) соціально-побутова повість;
В) сентиментально-реалістична повість;
Г) соціально-психологічна повість.

7. Установіть відповідність (2 б (по 0,5 б))
Відокремлений член речення Приклад

1. Обставина   А. Схилились трави, приспані дощами.
2. Додаток       Б. Мені наснився жовтень – золота пора.
3. Означення   В. Долі-ворожки, тасуючи дні, до покупців горнулись.
4. Прикладка   Г. Моя любов у вечорових зорях, у пелюстках
(різновид означення) троянди на вікні.
                       Д. Чорнобривці, на відміну від багатьох інших квітів, не бояться легкого морозу.

8. З'ясуйте вид односкладних речень (2 б (по 0,5 б)
Односкладне речення Приклад
1. Означено-особове          А. Із самого ранку сонячно.
2. Неозначено-особове       Б. На чужий коровай очей не поривай.
3. Узагальнено-особове      В. Я чую смутку пальці крижані.
4. Безособове                     Г. Люблю тебе, високе наше небо!
                                         Д. У полі вже орудують серпами.

Дати коротку відповідь на питання (2 бали (по 0,5 б)
9. Характерними ознаками балади є_______________________________________
10. Кульмінацією твору "Наталка Полтавка" є епізод________________________
11. Поема "Кавказ" Т. Шевченка присвячена_______________________________
12. Найвідоміша збірка Г. Сковороди______________________________________

13. Напишіть твір-роздум (6-8 речень) на тему «Чому потрібно берегти рідну мову?» (3 б)


Перелік тем для комплексного вступного письмового випробування з української мови та літератури

Українська мова


Синтаксис. Пунктуація
І. Просте речення:
1. Головні члени речення, способи їх вираження. Види присудків.
2. Другорядні члени речення.
3. Вставні конструкції.
4. Звертання.
5. Відокремлені члени речення.
6. Однорідні члени речення.
7. Односкладні речення, їх види.
ІІ. Складне речення:
1. Складносурядне.
2. Складнопідрядне.
3. Безсполучникове.
ІІІ. Пряма мова.

Українська література


1. Григорій Сковорода. «Бджола та Шершень», «Всякому місту – звичай і права…», «De libertate»
2. Іван Котляревський. «Енеїда», «Наталка Полтавка»
3. Григорій Квітка-Основ’яненко. «Маруся»
4. Микола Гоголь. «Тарас Бульба»
5. Т. Шевченко «До Основ’яненка», «Катерина», «Сон», «Кавказ», «І
мертвим, і живим…», «Доля»
6. П. Куліш «Чорна рада»
7. Марко Вовчок «Інститутка»

Back to top