Зразок вступних випробувань з географії -2018 р.

1 рівень
Виберіть одну правильну відповідь
1. Яка кількість країн і територій нараховується на політичній карті світу:
А. більше 300; Б. більше 250; В. більше 190; Г. більше 150.
2. Виберіть найбільше місто за кількістю жителів серед перерахованих:
А. Москва; Б. Лондон; В. Мехіко; Г. Сан-Паулу.
3. До форм просторової організації господарства відноситься:
А. промисловий вузол; Б. дисперсія; В. конверсія; Г. диверсифікація.
4. Оберіть морський порт, що знаходиться на березі Азовського моря:
А. Феодосія; Б. Чорноморськ; В. Ізмаїл; Г. Маріуполь
5. Виберіть судноплавну річку України:
А. Сіверський Донець; Б. Прут; В. Салгир; Г. Південний Буг.
6. До якої зі сфер національної економіки належать підприємства, що виробляють продукти харчування:
А. промисловості; Б. сфери послуг; В. невиробничої сфери; г. інфраструктури.

2 рівень
7. Побудуйте кругову діаграму виробництва електроенергії в світі:
Тип електростанції          Частка електроенергії, що виробляється в %
ТЕС                                 63
ГЕС                                 20
АЕС                                 17

3 рівень
Виберіть 3 прав відповіді
8. Порівняйте місце України і Великої Британії в міжнародному поділі праці. Визначте види діяльності, для розвитку яких в Україні вигідно використати сучасні технології з Великої Британії та досвід їхнього впровадження в цій країні.
1. освоєння родовищ нафти і газу на шельфі Чорного і Азовського морів
2. будівництво припливних електростанцій
3. розширення виробництва літаків цивільної авіації
4. видобування бокситів
5. спорудження зрошувальних каналів у степовій зоні
6. вирощування ягід
7. переведення тваринництва на інтенсивний шлях розвитку

4 рівень
Дайте відповідь на питання
9. Схарактеризуйте принципи розміщення підприємств харчової промисловості в Україні


 Перелік питань для підготовки вступного випробування з географії - 2018 р.

1. Національна економіка?
2. Чинники розміщення виробництва.
3. Світове господарство?
4. Сільське господарство та його складові.
5. Сільське господарство України. Рослинництво.
6. Тваринництво України.
7. Сільське господарство світу. Рослинництво.
8. Тваринництво світу. Зональна спеціалізація світового сільського господарства.
9.  Лісове господарство.
10. Паливні мінеральні ресурси світу.
11. Добувна промисловість України.
12. Виробництво металевих руд.
13. Значення електроенергетики.
14. Електроенергетика України.
15. Електроенергетика світу.
16. Кольорова металургія.
17. Металургійне виробництво світу.
18. Хімічна промисловість України.
19. Хімічна промисловість світу.
20. Машинобудування світу.
21. Легка промисловість.
22. Харчова промисловість України.
23. Значення транспорту.
24. Транспорт світу.
25. Торгівля як вид послуг. Торгівля в Україні.
26. Світовий ринок товарів і послуг.
27. Туризм як складова національної економіки, його види. Туризм в Україні.
28. Міжнародний туризм.
29. Фінансові послуги.
30. Глобальні проблеми людства, принципи Їх виникнення.

Back to top