Удосконалення якісного рівня освітніх послуг передбачає необхідність постійного підвищення професійного рівня та педагогічної майстерності педагогічних працівників. Цьому значною мірою сприяє організація методичної роботи з учителями, вихователями, яка базується на досягненнях педагогічної науки, передового педагогічного досвіду. Вся методична робота в ліцеї-інтернаті будується з урахуванням рекомендацій Міністерства освіти і науки України, ХОІППО, на основі діагностування педагогічних працівників, яке проходить як на початку, так і наприкінці року, і спрямована на забезпечення науково-методичного супроводу навчально-виховного процесу.
Стратегія розвитку методичної служби ліцею-інтернату включає в себе: удосконалення мережі форм методичної роботи, забезпечення росту фахової та методичної майстерності вчителів, організацію і проведення моніторингу методичної роботи, координацію діяльності всіх суб’єктів методичної роботи. Методична робота з педагогами включає індивідуальні, групові та загальноліцейні форми організації. Розвиток пізнавальної активності, творчих здібностей учнів як головного аспекту особистісно-орієнтованого навчання і виховання. Її втілення пройшло усі необхідні етапи - від аналізу, теоретичного осмислення й ознайомлення з педагогічним досвідом, організації роботи творчої та динамічної груп з даної проблеми, до впровадження в практику роботи учителями школи та узагальнення власного досвіду роботи. Організація методичної роботи в закладі визначається її плануванням та щорічним наказом про організацію методичної роботи в закладі. Відповідно до структури методичної роботи в ліцеї створено 5 предметних кафедр, а саме:

Філологічна кафедра, завідувач кафедри Кузь Л.Й.;
Кафедра іноземних мов,завідувач кафедри Антонюк С.М.;
Кафедра суспільних дисциплін, завідувач кафедри Підлісна А.І.;
Кафедра природничих дисциплін, завідувач кафедри Кулик Р.І.;
Кафедра ІКТ та математики, завідувач кафедри Смішко Г.С.;
Кафедра моніторингових досліджень, завідувач кафедри Філіпчук К.В.;
та методоб’єднання вихователів, керівник Кобялко Н.О.
З метою підвищення якості навчання в ліцеї працює творча група із вдосконалення методики проведення уроків з урахуванням вимог особистісно-орієнтованого навчання (керівник Підлісна А.І.) та з проблеми «Інтерактивні технології в системі особистісно-орієнтованого навчання як один із шляхів розвитку творчих здібностей ліцеїстів» (керівник Кузь Л.Й.); семінар-практикум із впровадження інформаційно-комп’ютерних технологій в практику роботи закладу (керівник Ковш О.С.), а також психолого-педагогічний семінар (керівник – практичний психолог Блажиєвська К.О.), працюють динамічні групи.
Систематично проводяться інструктивні та методичні наради, тематика яких визначена річним планом роботи, а також оперативні наради, індивідуальні та групові консультації як за результатами контролю, так і згідно з поточною інформацією.
Вчителі ліцею беруть активну участь в роботі методичних об’єднань, що працюють на базі міського інформаційно-методичного центру, а також через кафедри ліцею тісно співпрацюють з відповідними кафедрами Хмельницького ОІППО. В рамках цієї співпраці найбільш досвідчені вчителі ліцею виступають з лекціями перед слухачами курсів підвищення кваліфікації ХОІППО, діляться власним досвідом роботи з обдарованими учнями; проводять відкриті уроки та виховні заходи для слухачів курсів підвищення кваліфікації ХОІППО.

Вся методична робота в ліцеї спрямована на підвищення якості освітніх послуг учням ліцею, результативності навчання (високий якісний показник ЗНО), результативності участі ліцеїстів в інтелектуальних змаганнях різних рівнів.

Back to top